Copyright

Deze website is de enige officiële website van luchschietvereniging Willem Tell Stiens. Deze website en het ontwerp, de tekst, logo's, programmatuur en afbeeldingen vallen onder het auteursrecht © van LSV Willem Tell.
Gehele of gedeeltelijke overname of reproductie van de inhoud, zowel tekst als beeldmateriaal, op welke wijze dan ook, is niet toegestaan. Een uitzondering daarop vormen die bestanden die expliciet als te downloaden bestand zijn vermeld.